Make your own free website on Tripod.com
Planet  G-mik   |     home
Basti and Roni   |   Yuan and Missy   |   Loveteams 2   |   Borj and Roni   |   Jun-Jun and Jelai
Yuan and Missy
Bitmap Image

 Yuan and Missy (the cutest match)  

John and Heart: Hunk of October, 2001 and April, 2001
Bitmap Image             Bitmap Image  


Bitmap Image    Bitmap Image    Bitmap Image    Bitmap Image    Bitmap Image

Sige laro na lang tayo. patagalan sa ilalim ng pool, kung sino unang umangat sya ang magsasabi ng feelings nya. Ready?
    "Missy, I love you."

    "Yuan, alam mo namang mahal na mahal kita, as in i love you talaga."

THE PERFECT ONE
    Missy - sensitive and romantic (YUAN?)


Bitmap Image   Bitmap Image    Bitmap Image  Bitmap Image

Bitmap Image    Bitmap Image

Bitmap Image


vBitmap Image    Bitmap Image    Bitmap Image        

Bitmap Image    Bitmap Image    

Courtesy of Gmik@abs-cbn.com
Bitmap Image    Bitmap Image

Bitmap Image        Bitmap Image

Bitmap Image    Bitmap Image