Make your own free website on Tripod.com
Planet  G-mik   |     home
News and Updates   |   Profiles   |   Pictures   |   Origie G-mik   |   G-mik additions   |   Loveteams   |   Love Triangles   |   Loveteam Themes   |   10 Facts your a G-mik fanatic   |   5 Facts your a Star fanatic   |   6 Facts   |   JCS   |   JCS Lyrics   |   G-Quotes   |   GMik through the years...   |   Articles   |   G- Links
G-Quotes

Janus, Camille, Miko, Heart, and John were guests in TALK TV a few days ago and here is something they would like to do when they have a free time out of their hectic schedule to help out in our country.

Bitmap Image    "Outreach kasi hindi ko pa natri-try. Bigay ng basic needs"

Bitmap Image    "Yung sa PGH. Yung sa mga babies. Gusto kongmagbigay ng mga free medicines"

Bitmap Image    "I want to teach dun sa parish na malapit sa amin. There you get to teach Math and English. Fulfilling kase and it's also a good mental activity"

Bitmap Image    "Sa mga orphanages. Yung mga walang parents. I want to visit them and make them happy"

Bitmap Image    "Gagawa ako ng isang summer camp para malayo sila sa drugs. Pwede sa Caliraya"


G-quotes of the Week
(how do the Gmik barkada spend their breaks in tapings?)
TFC This Week

Bitmap Image    Carlo- listen to music and compose some songs

Bitmap Image    Angel- listen to music and chat with Camille and Heart

Bitmap Image    Camille- put on make up and chat with Angel and Heart

Bitmap Image    Stefano- drive around the village and text

Bitmap Image    Heart- chat with Angel and Camille

Bitmap Image    John- text as in text

Bitmap Image    Miko- read a book

Bitmap Image    Danilo- tease people if not, texting

Bitmap Image    Janus- tease people

How do the G-mik casts Show their LOVE for their country?

Bitmap Image    Camille- To set a good example for the people who watch on tv. Kasi nga artista ako so to really set a good example.

Bitmap Image    John- To set a good example.

Bitmap Image    - to study hard and finish school. Kasi kahit artista ko gusto kong ipaalam sa kanila na kaya kong makatapos ng pag-aaral.

Bitmap Image    Stefano- Pupunta ko sa MTV, tapos sasabihin ko na bumoto sila sa taong alam nila na can make a difference.

Bitmap Image    Carlo- Pagbutihan ang pagtatrabaho kasi dun ko mapapakita na kaya ko.

Bitmap Image    Miko- Love for the country ang una. Maraming magaganda dito sa Pilipinas na maipapakita mo sa buong bansa.
Buy Pilipino products.

Bitmap Image    Heart- To be a role model to everyone.

Bitmap Image    Danilo- Do my job. To give my best sa lahat ng ginagawa ko. Sa acting and dancing.


Bitmap Image    Janus- Basta gawin mo lang yung tama.